Formy wsparcia

Konsultacje psychologiczne i terapeutyczne

Rozwiniesz skille społeczne i nauczysz się budować pozytywne relacje. Dowiesz się jak sobie radzić ze stresem, niepowodzeniem oraz presją ze strony rówieśników i dorosłych. Dostaniesz wskazówki jak wyznaczać sobie cele i motywować się, poćwiczysz pamięć i koncentrację. Dzięki wsparciu psychologiczno-terapeutycznemu, życiowe rozkminki będą trochę lżejsze.

Inkubator Inicjatyw

Uruchomiliśmy forum wymiany doświadczeń mieszkańców Torunia, animatorów kultury, aktywistów, działaczek społecznych, instytucji oraz organizacji pozarządowych. Celem Inkubatora Inicjatyw jest wspólne realizowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju dzielnicy Bydgoskie Przedmieście.

Spotkania w ramach inkubatora odbywają się regularnie, dwa razy w miesiącu, w wybrane czwartki – na miejscu, przy ul. Sienkiewicza 11 lub w plenerze.

W ramach inkubatora realizujemy:

  • organizację szkoleń, których potrzeba została zgłoszona przez mieszkańców,
  • pomoc w pisaniu wniosków i projektów przy wsparciu specjalistów i doradców, 
  • użyczamy sprzęt nagłaśniający, oświetlenie sceniczne czy projektor multimedialny dla działań realizowanych w ramach wspólnych inicjatyw.

Młodzieżowy Budżet Partycypacyjny

Młodzieżowy Budżet PARTYcypacyjny, to program wsparcia skierowany do grup młodzieżowych i zespołów roboczych, w ramach którego mogą zrealizować swoje samodzielne przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społeczności Bydgoskiego Przedmieścia. Dziesięć inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym lub społecznym będzie miało szansę otrzymać dofinansowanie na ich realizację.